Tým mírového vzdělávání HWPL uspořádal online kurz pro vzdělavatele z celé Evropy

Zprávy / 19. 6. 2023

Členové týmu mírového vzdělávání HWPL v ČR uspořádali ve spolupráci s německou pobočkou online tréninkový kurz pro vzdělavatele. Lekcí, jejichž hlavním cílem je předat základy mírového vzdělávání, se zúčastnili zájemci z celkem sedmi evropských zemí. Semináře probíhaly od 14. března do 4. července 2023.

Trénink se uskutečnil online prostřednictvím aplikace Zoom a sestával celkem z dvanácti devadesátiminutových lekcí. První polovinu každého semináře tvořila teorie věnovaná tématům, jako jsou ohleduplnost, vděčnost, spolupráce, sebepřijetí, pochopení hodnoty života, či budování respektu a lásky. Během druhé, praktické části pak účastníci mohli skrze různé aktivity lépe pochopit, jak mohou jednotlivé lekce implementovat do svého výukového plánu.

Vedle zájemců z České republiky a Německa dokončili lekce mírového vzdělávání také pedagogové z Polska, Portugalska, Litvy, Kypru nebo Moldávie. Mezi jednotlivými lekcemi probíhalo také poradenství k implementaci mírového vzdělávání s ohledem na konflikty, které se v dané zemi nejčastěji vyskytují.

Průchodem všech dvanácti lekcí mírového vzdělávání by si účastníci měli uvědomit nejen způsob, jak vytvořit mír v sobě a následně ve svém okolí, ale také jak porozumět roli mírového posla a významu práce HWPL ve vytváření udržitelného míru. Kurzy pořádané mezinárodní mírovou organizací HWPL jsou pro zájemce zcela zdarma a jsou určeny především pro ty pracovníky, kteří chtějí pochopit příčiny vzniku konfliktů a najít způsoby, jak přispět k jejich řešení nebo prevenci.

Účastníci přednášek k jednotlivým lekcím vždy dostanou materiály z učebnice mírového vzdělávání v anglickém jazyce, aby si mohli upevnit základy předané na online lekci nebo doplnit zameškanou látku. Absolventi tréninkového kurzu by měli být následně schopni samostatně pracovat na tvorbě výukových plánů založených na mírovém vzdělávání i jejich realizaci.

S předáváním lekcí mírového vzdělávání už mají zkušenosti například absolventi v Německu, kteří nedávno v rámci implementace mírového vzdělávání vytvořili workshop pro studenty právnické fakulty na univerzitě v německém Špýru na téma důležitosti práva pro vytváření celosvětového míru. V rámci něj také představili Deklaraci míru a ukončení válek (DPCW) vypracovanou pod vedením HWPL expertů na mezinárodní právo.

„Pro naše studenty jsem uspořádala mírový seminář, který vycházel z osnov mírového vzdělávání HWPL. Jako občanka Ukrajiny věřím, že pro dosažení míru na mezinárodní úrovni je klíčová implementace zákona, který by chránil hodnoty míru. Toto téma je mi velmi blízké a ráda bych tímto způsobem vzdělávala i své studenty, aby se toto poselství mohlo šířit dál,“ uvedla v reakci na jednu z lekcí mírového vzdělávání Nataliia Shpak, která na univerzitě v německém Špýru vykonává funkci vědeckého pracovníka.

HWPL usiluje o rozšíření mírového vzdělávání do celého světa. Ačkoliv si občané mnoha evropských států mohou myslet, že mírové vzdělávání nepotřebují, protože v jejich zemi panuje mír, opak je pravdou. Skrze zapojení se do mírových iniciativ může každý občan přispět k vytvoření světového míru a tedy i lepšího života pro budoucí generace.

Aby se svět skutečně mohl stát lepším místem k životu, je nezbytné, aby byla dnešní mládež vychovávána v občany, kteří si jsou vědomi toho, jak důležité je osvojit si hodnoty a principy míru. Mírovému soužití by se žáci měli v budoucnu učit nejen v rodinách, ale i na školách. Lektory jim mohou být právě vzdělavatelé, kteří prošli mírovým vzděláváním.

„Šíření kultury míru“ je blíže specifikováno v článku 10, který je součástí Deklarace míru a ukončení válek (DPCW) vyhlášené 14. března 2016. Článek upozorňuje především na to, jak důležitou roli mírové vzdělávání hraje v oblasti podpory vzájemného respektu a porozumění mezi jednotlivými ideologiemi, etnickými skupinami a náboženstvími.

Severina Papis
PR oddělení HWPL
+420 776 643 790