Žáci pražské školy se zapojili do výsadby stromků a mírového vzdělávání v srdci přírody

Lektoři mírového vzdělávání české pobočky mezinárodní mírové organizace HWPL ve spolupráci s dobrovolníky z iniciativy Sázíme Česko uspořádali v pátek 5. dubna 2024 ve Velkých Popovicích akci pro žáky pražské základní školy. Události zaměřené na aktivní ochranu životního prostředí a implementaci mírových hodnot a principů do společnosti se v doprovodu vyučujících zúčastnilo okolo 170 dětí. Cílem speciálního vzdělávacího projektu bylo najít nejen lásku k přírodě, ale i k lidem kolem nás.

Akce Sázíme Česko, jejíž nedílnou součástí byly vůbec poprvé lekce mírového vzdělávání HWPL, odstartovala ve Velkých Popovicích krátce před devátou hodinou ráno. Pro žáky základních škol ve věku od 10 do 13 let organizátoři připravili celkem čtyři stanoviště, na kterých si děti mohly vyzkoušet čtyři různé aktivity. Vedle sázení stromů, odklízení větví a mírového vzdělávání, se mohly zapojit například také do stavby bunkru. U každé činnosti přitom strávily přibližně čtvrt hodiny.

Na stanovišti, které měli na starosti lektoři mírového vzdělávání HWPL, na žáky čekal zábavný program zaměřený na osvojení si mírových hodnot a principů. V rámci workshopu si měli účastníci nejprve vybrat jeden předmět, který se jim líbil nejvíce, jako jsou například větve,  šiška nebo mech. V druhé fázi aktivity pak dostali za úkol vytvořit společně s ostatními spolužáky z nashromážděného materiálu strom.

Prostřednictvím skupinové aktivity mohly děti lépe pochopit, že tak jako strom nemůže existovat bez kmene, větví nebo listí a potřebuje k životu všechny jednotlivé části, má stejně tak každý jednotlivec, právě pro svou jedinečnost, nezastupitelné místo ve společnosti. Aktivita měla školákům pomoci uvědomit si důležitost jednoty, spolupráce a rozmanitosti každého z nás a také akcentovat význam vzájemného respektu, které jsou klíčovými prvky při vytváření míru a harmonie.

Myslím, že je potřeba dětem pomoci objevit jejich skryté dary i to, jak je mohou využít. Pokud dokážou přijmout a respektovat samy sebe, přirozeně rozvíjí takový vztah také k druhým. Často se bohužel setkávám s tím, že se děti již od útlého věku zaměřují na charakteristiky, které jsou na nich „špatně“ a za které se stydí. Není pro ně potom lehké vyjádřit svůj názor nebo se za sebe postavit, naopak trpí čím dál častěji i psychickými problémy. Jsem ale svědkem toho, že když dětem pomůžeme přijmout jejich vlastní odlišnosti a ukážeme jim, jak moc mohou být svou jedinečností přínosem pro celek, jsou zdravě sebevědomější, radostnější a dokáží se stát podporou pro ostatní kolem sebe ”, vysvětlila význam aktivit vedoucí týmu mírového vzdělávání HWPL, Zuzana Hyhlíková.

Akce, jejímž hlavním cílem bylo probudit u dětí lásku a odpovědnost nejen k okolní přírodě, ale i k lidem a národům kolem nás, má velký význam zejména v souvislosti s problematikou drancování životního prostředí a vznikem lokálních i mezinárodních konfliktů. Vzájemný respekt a spolupráce, stejně tak jako uvědomění, že všichni žijeme na jedné planetě a musíme ji tedy společně chránit, jsou nezbytné pro zachování míru a udržitelného života na Zemi. 

Tým HWPL mě pohltil svým přístupem k mírovému vzdělávání, jehož význam vidím v budování základů vzájemného porozumění, respektu a spolupráce mezi lidmi. Inspirují se mou srdeční záležitostí – přírodou. HWPL mi ukázala, že boj proti válkám a nespravedlnosti nikdy nevede k řešení; je to právě podpora míru, která může vést k velkým a pozitivním změnám,” uvedla po skončení události zástupkyně iniciativy Sázíme Česko, Nikola Kozlíková.

Problematika ochrany životního prostředí je klíčovou součástí agendy mezinárodní mírové organizace HWPL. Životní prostředí a změna klimatu totiž mohou přímo ovlivňovat dynamiku probíhajících konfliktů a zvyšují pravděpodobnost propuknutí nových. Ochranou přírody a její rozmanitosti naopak přispíváme nejen k záchraně celého ekosystému, ale i k vytvoření bezpečného prostředí pro náš život i život budoucích generací.

HWPL se proto dlouhodobě zaměřuje na řadu environmentálních projektů, jejichž cílem je motivovat mládež i širokou veřejnost k ekologičtějšímu způsobu myšlení a ochraně životního prostředí. V rámci dobrovolnictví organizujeme tzv. „clothes swap”, tedy výměnu již nenošených módních kousků za jiné, které ještě využití najdou, pravidelný úklid Prahy v rámci kampaně „Ukliďme si to tu” nebo pořádáme semináře na podporu ochrany klimatu. Letos se chceme zapojit především do projektů zaměřených na sázení stromů – nejbližší událost proběhne ve středu 24. dubna. 

Severina Papis
HWPL PR dept.
+420 776 643 790