MÍROVÝ DOPIS:

Jeden hlas, který říká odpověď
na otázku míru

Kampaň HWPL "Mírový dopis" je součástí kampaně Legislate Peace Campaign, která podporuje Deklaraci míru a zastavení války (DPCW)
a vyzývá k jejímu přijetí.

01

Mládež z celého světa drží pera za mír

Mnoho mladých lidí a občanů z celého světa informovalo vedoucí představitele jednotlivých zemí o Deklaraci o míru a zastavení války (DPCW) a vyzvalo je, aby prostřednictvím vlastnoručně psaných mírových dopisů podpořili její provádění, aby se DPCW stala právně závazným mezinárodním nástrojem. Tyto ručně psané mírové dopisy jsou součástí dobrovolné mírové kampaně praktikované všemi členy občanské společnosti, které se může snadno zúčastnit každý člen společnosti.

02

Aktivní podpora mezinárodního společenství

V současné době dostávají vládní představitelé, vedoucí představitelé mezinárodních organizací a představitelé občanské společnosti ručně psané mírové dopisy od občanů z celého světa a vyjadřují jim velkou podporu. DPCW podporují různé mezinárodní organizace včetně Středoamerického parlamentu (PARLACEN), Panafrického parlamentu a Mezinárodního centra pro černomořsko-baltské studie a konsensuální postupy (Centre BBS). Mnozí vedoucí představitelé nyní naslouchají výzvám občanů k míru obsaženým v ručně psaných mírových dopisech.

03

Komunikace a spolupráce pro uskutečnění světa míru

Ručně psané mírové dopisy, které jsou součástí kampaně Mírový dopis, podporují povědomí o míru mezi občany a zdůrazňují důležitou roli, kterou hraje občanská společnost jako aktivní účastník procesu budování míru. Tato kampaň rovněž důrazně vyzývá k podpoře a zavedení právního mechanismu pro zajištění a udržení míru, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Tímto způsobem probíhají aktivity kampaně založené na nepřetržité komunikaci a spolupráci mezi občanskou společností a vládou s cílem implementovat mezinárodní právo pro mír.

Přidejte prosím svůj hlas k jednotnému hlasu

hlásání odpovědi na otázku míru