Mírový pochod

8. VÝROČNÍ OSLAVA VYHLÁŠENÍ SVĚTOVÉHO MÍRU POŘÁDANÁ HWPL

- Občany vedená iniciativa pro budování míru pro globální soužití a harmonii -

Shrnutí

Dne 25. května 2021 pořádala HWPL prostřednictvím internetu událost k 8. výročí vyhlášení Deklarace světového míru, která připomněla ducha Deklarace světového míru vyhlášené 25. května 2013 před Bránou světového míru v jihokorejském Soulu.

Prostřednictvím Deklarace světového míru, vyhlášené před osmi lety navrhla HWPL účinné a praktické opatření k dosažení světového míru a ukončení války, do kterého se může zapojit celý svět. Spolu s tímto prohlášením se více než 30 000 mladých lidí z celého světa zúčastnilo mírového pochodu, který se rozšířil do různých kontinentů a zemí a stal se symbolem celosvětového mírového hnutí.

Na základě těchto úspěchů se na letošní vzpomínkové akci diskutovalo o vytváření mírového hnutí vedeného občany a posilování spolupráce na podporu soužití a harmonie lidstva při překonávání globální nejistoty, která pramení z nenávisti, konfliktů, nepochopení a nedostatku komunikace v současné pandemické době.

Tuto akci pořádá HWPL společně s Mezinárodní mírovou skupinou mládeže (IPYG) a Mezinárodní mírovou skupinou žen (IWPG), které spolu s HWPL budují globální mírovou síť.

Pozadí

„HWPL“ byla založena 25. května 2013, kdy předseda HWPL Man Hee Lee z HWPL vyhlásil Deklaraci světového míru, kterou vypracoval. Předseda Lee prostřednictvím této deklarace navrhl základní rámec mezinárodní spolupráce pro mír, který zahrnuje účast světových vůdců na mezinárodním právu pro mír, vytvoření celosvětové mírové sítě mládeže a žen a úlohu médií. Přibližně 30 000 občanů se zúčastnilo mírového pochodu, který se konal ve stejný den, kdy byla deklarace vyhlášena, a který se stal symbolem hlasu veřejnosti pro mír.

Základní principy Deklarace světového míru se vyvinuly v Deklaraci míru a ukončení války (DPCW), která navrhla postup pro mír, na němž se může podílet každý jednotlivec, země, mezinárodní organizace i nevládní organizace. DPCW se zabývá současnými globálními problémy konfliktů, které se vyostřují válkou, a její body zahrnují prevenci a řešení konfliktů, postupné snižování válečného potenciálu a opětovné využití zbraní pro veřejné blaho, praktický přístup k náboženským a etnickým otázkám a šíření kultury míru. Podporu DPCW deklarovaly mezinárodní organizace i vládní a nevládní organizace z více než 193 zemí a výsledek jejich účasti pro toto mírové hnutí umožnila také účast občanů z celého světa.

Účel a výsledek

HWPL vyhlásilo, že bude „Pochodem k udržitelnému míru v éře pandemie“ reagovat na pandemii. Během této krize se v různých podobách objevilo mnoho rizik pro mír na celém světě. S ohledem na to bude událost diagnostikovat různé globální problémy, jako je nenávist vůči určitým skupinám, nedostatky ve vzdělání, klimatické změny, ekonomika a blahobyt, porušování lidských práv, násilí v kyberprostoru a náboženské a etnické konflikty, a hledat jejich řešení.

Realizace a výsledek mírových rozvojových plánů, které budou na události navrženy v cílových zemích a regionech, závisí na účasti a angažovanosti členů společnosti (zúčastněných stran). HWPL plánuje oznámit, jak vybudovat vzdělávací infrastrukturu pro rozšíření realizace svého mírového vzdělávání. A IPYG a IWPG představí občanskou iniciativu a akční plán rozvoje míru prezentovaný prostřednictvím mezinárodní sítě. Kromě toho bychom chtěli vyzvat k mezinárodní solidaritě a podpoře při uskutečňování těchto plánů.

HISTORIE