Mezinárodní mírová organizace HWPL oslavila Peace Walkem své desáté narozeniny

 

Česká pobočka mezinárodní mírové organizace HWPL uspořádala v sobotu 27. 5. 2023 v Praze Peace Walk (Pochod míru) věnovaný 10. výročí založení HWPL a vzniku Deklarace světového míru. Průvodu městem předcházela konference doprovázená bohatým kulturním programem, na které se návštěvníci mohli dozvědět více o mírových aktivitách HWPL v České republice. Akce se vedle zástupců široké veřejnosti, zúčastnili také členové různých mezinárodních organizací, náboženští představitelé nebo zástupci škol, se kterými dobrovolníci HWPL dlouhodobě spolupracují.

Konference, kterou organizátoři akce uspořádali v atraktivním prostředí Terasy Smíchov na pražském Andělu, odstartovala v pravé poledne krátkým představením HWPL a jejích mírových aktivit. S krátkými projevy vystoupili zástupci všech oddělení HWPL zastoupených v ČR, kteří návštěvníkům přiblížili hlavní iniciativy, jako je mezináboženský dialog, mírové vzdělávání, dobrovolnictví pro Ukrajinu nebo implementace mezinárodního práva pro mír.
Terasa Smíchov

Během tříhodinového programu se hosté mohli spolu s dobrovolníky z HWPL ohlédnout za výsledky práce HWPL v posledních deseti letech a seznámit se s naší vizí pro příští desetiletí. V ní bude hrát, stejně jako dosud, hlavní roli Deklarace míru a ukončení válek (DPCW), která vznikla v roce 2016 proto, aby vhodným způsobem reformovala stávající mezinárodní právo. HWPL věří, že právě DPCW může být odpovědí nejen na válku na Ukrajině, ale i na další světové konflikty.

Cílem události bylo povzbudit hlavy států, mládež, studenty, učitele, média a celou občanskou společnost k tomu, aby sjednotili svůj hlas a podpořili mírovou práci v České republice. V průběhu konference proto zájemci dostali možnost vyplnit registrační formulář k členství v organizace HWPL, která se na vytváření udržitelného míru podílí již deset let.

Právě na vás záleží. Možná si myslíte, že nemáte žádný vliv, a že váš hlas není důležitý. Také jsem si to dříve myslela. Pak jsem si ale všimla toho, kolik lidí je součástí této práce a rozhodla jsem se, že se pokusím s touto skepsí jednou provždy vypořádat. Protože já jsem budoucnost tohoto světa, této planety a stejně tak i vy,” apelovala ve svém projevu na přítomné vedoucí českého týmu pro mezinárodní právo, Klára Dohnálková.

Součástí bohatého programu bylo i taneční vystoupení a živá hudba. Hned po skončení události se hosté přesunuli na prostranství před kostelem sv. Václava na pražském Smíchově, kde úderem 16 hodiny odstartoval Peace Walk. Poté s mírovými transparenty v rukou společně vyrazili na Palackého náměstí, kde nakonec průvod zakončili.

Peace Walk (Pochod míru)

Peace Walk se nekonal jen v České republice. Mírové akce připomínající desetileté úsilí občanů o vytvoření udržitelného míru se koncem května uskutečnily na 89 místech v 59 zemích světa, včetně Jižní Korey, kde organizace HWPL 25. května 2013 vznikla. Při příležitosti desátého výročí založení HWPL se u Brány míru v olympijském parku v jihokorejské metropoli Soulu sešlo okolo 5 000 lidí.

„Od doby, kdy jsme se před deseti lety zavázali spolupracovat na vytvoření světového míru, jsme začali vybízet k míru po celém světě. Usilovali jsme o to, aby se o míru učilo doma i ve škole a aby se každý z nás mohl stát poslem míru. Všichni by se měli sjednotit pod hlavičkou míru a měli by společně pracovat na vytvoření světa, který budeme moci odkázat budoucím generacím,” zdůraznil během svého projevu předseda Lee.

Na mírové události v Jižní Koreji předali zástupci mládežnického mírového hnutí  IPYG předsedovi Lee certifikát, prostřednictvím kterého mu poděkovali za jeho obětavost a přínos světovému míru.

Peace Walk (Pochod míru)

HWPL pak při této příležitosti vydala také „Společné prohlášení k 10. výročí Deklarace světového míru“. Listina připomíná, že právě Deklarace míru, která apeluje na každého jednotlivce – muže, ženy i děti – aby se stali posly míru, se o tři roky později vyvinula v Deklaraci míru a ukončení válek (DPCW), která je postavena na principech demokracie a spravedlnosti, na občanských svobodách, rovnosti, náboženské svobodě a odpovědnosti. Cílem HWPL bude v následujících měsících získat podporu 10 milionů občanů z celého světa, kteří svým podpisem mohou pomoci k rychlejší implementaci mezinárodního práva pro mír.

Peace Walk (Pochod míru)

Pro další informace prosím kontaktujte:

Severina Papis
PR oddělení HWPL
+420 776 643 790