HWPL uspořádala historicky první měsíční shromáždění mírových vzdělavatelů

Zprávy / 22. 1. 2024

Tým mírového vzdělávání HWPL uspořádal v úterý 9. ledna 2024 historicky první měsíční shromáždění mírových vzdělavatelů (European Peace Educator Union, EPEU). Webinář, který probíhal online na platformě Zoom, byl určen pro absolventy dřívějších tréninkových kurzů mírového vzdělávání pro pedagogy, které česká pobočka HWPL realizuje ve spolupráci s německým týmem už téměř dva roky. Na první měsíční shromáždění se připojilo 15 mírových vzdělavatelů zejména ze zemí EU.

EPEU je pravidelnou měsíční online zoom iniciativou, která poběží každé první úterý v měsíci. Cílem projektu je podpořit implementaci mírového vzdělávání a najít společná řešení pro evropské vzdělávací systémy tak, aby se povědomí o mírových principech a hodnotách snadněji dostávalo do jednotlivých škol v Evropě i mimo ni.

Prvního setkání mírových vzdělavatelů v tomto roce se zúčastnili pedagogové z Česka, Kypru, Německa, Polska a také Ukrajiny. Přibližně hodinu a půl dlouhý seminář sestával z dvou klíčových částí. V první polovině programu si vybraní absolventi kurzu mírového vzdělávání HWPL připravili krátkou přednášku na témata, jako je: „Role mírového vzdělávání v procesu utváření evropské společnosti” nebo „Harmonie v diverzitě: podpora mírového vzdělávání v české společnosti”. V druhé části pak následovala diskuse, jejímž cílem bylo identifikovat výzvy, kterým v moderní době čelí vzdělávací systém v evropských zemích, a také najít možná řešení.

Evropa se se svou bohatou historií, rozmanitými oblastmi, kulturami, politikou a společnostmi v současnosti potýká s mnoha výzvami v oblasti vzdělávání. Proto si také EPEU klade za cíl shromáždit pedagogy a odborníky z celé Evropy, kteří v rámci společných debat mohou sdílet své vlastní zkušenosti z praxe, a to i v oblasti implementace mírového vzdělávání do školních osnov.

Právě skrze pochopení složitostí a překážek v oblasti evropského školského systému bude možné v budoucnu snadněji hledat řešení, jak lekce mírového vzdělávání zařadit do kurikula základních a středních škol. To v konečném důsledku přispěje k vytvoření udržitelného míru pro budoucí generace.

Na EPEU bude podle vedoucí týmu mírového vzdělávání v ČR Zuzany Hyhlíkové v nadcházejících měsících navazovat také několik dalších iniciativ.

„Jsem vděčná za to, že jsem mohla slyšet sdílení pedagogů, kteří prošli tréninkem mírového vzdělávání HWPL, o tom, jak svým žákům a studentům pomáhají pochopit jejich pravou hodnotu a učí je sebevědomě a bezkonfliktně komunikovat. V navazujících setkání EPEU se plánujeme zaměřit na konkrétní výzvy, kterým pedagogové ve svých zemích čelí a skrze hodnoty mírového vzdělávání nacházet konkrétní řešení, která pak vzdělavatelé budou moci aplikovat přímo ve svých třídách a hodinách,” představila průběh a cíle měsíčního shromáždění mírových vzdělavatelů, EPEU, vedoucí týmu mírového vzdělávání v ČR, Zuzana Hyhlíková.

Mírové vzdělávání je jednou z hlavních aktivit v oblasti šíření kultury míru, která je blíže specifikována v článku 10 Deklarace míru a ukončení válek (DPCW), jež byla pod vedením HWPL vyhlášena 14. března 2016. Článek upozorňuje na to, jak důležitou roli mírové vzdělávání hraje v oblasti podpory vzájemného respektu a porozumění mezi jednotlivými ideologiemi, etnickými skupinami a náboženstvími.

Severina Papis
HWPL PR dept.
+420 776 643 790