HWPL uspořádala studentskou debatu s politiky na téma mírový aktivismus

Česká pobočka mezinárodní mírové organizace HWPL uspořádala v pondělí 7. 8. 2023 událost, jejímž cílem bylo připomenout blížící se 9. výročí Světového mírového summitu HWPL. Akci si nenechali ujít studenti, zástupci občanské společnosti a také politici, kteří se mohli dozvědět bližší informace o HWPL a jejích aktivitách a také si lépe uvědomit význam nadcházejícího mírového summitu, který se uskuteční už za měsíc v jihokorejském Soulu. Součástí akce byla i studentská debata s politiky.  

Účastníci se nejprve mohli díky krátkému přehledu dozvědět, jakých cílů česká pobočka HWPL prostřednictvím svých mírových iniciativ za poslední rok dosáhla. Vedle pomoci ukrajinským uprchlíkům se jedná především o prosazování mezinárodního práva pro mír prostřednictvím Deklarace míru a ukončení válek (DPCW), mírové vzdělávání na základních a středních školách, program Erasmus+ nebo workshop o mírové žurnalistice pro novináře v ČR a zahraničí. 

Představen byl i Světový mírový summit, který se konal poprvé v září roku 2014 v jihokorejském Soulu a po jehož skončení v plném rozsahu odstartovala mírová práce organizace HWPL. Na mezinárodní konferenci se tehdy poprvé sjeli zástupci občanské společnosti a také významní političtí a náboženští lídři z celého světa, kteří v rámci idey zachování míru pro budoucí generace podepsali dvě klíčové dohody. 

V první z nich se političtí představitelé a právní experti zavázali vytvořit a prosadit mezinárodní právo pro mír jako nástroj pro reformu stávajícího mezinárodního právního systému. Tento závazek se o dva roky později, konkrétně 14. 3. 2016, zhmotnil v podobě Deklarace míru a ukončení válek, na jejíž finální podobě pod vedením HWPL pracoval tým odborníků z celého světa. Druhou dohodu uzavřeli představitelé různých náboženských směrů, kteří slíbili, že se zasadí o vytvoření míru a harmonie mezi jednotlivými náboženstvími. Tento slib v současnosti reprezentuje WARP Office, který je již několik let úspěšnou platformou HWPL pro mezináboženský dialog.  

Účastníci mohli také v průběhu akce vyplnit krátké prohlášení, ve kterém se stejně jako světoví lídři v roce 2014 zavázali přispět k zachování míru pro budoucí generace. 

Chtěli bychom dát prostor i vám. My všichni můžeme být tady na této události, můžeme si něco vyslechnout a souhlasit s tím, ale důležité je, abychom tyto myšlenky dali do skutků, aby se v našem přemýšlení něco změnilo, abychom vyšli míru naproti, vyzvala v projevu hosty vedoucí týmu mezinárodního práva HWPL, Klára Dohnálková. 

Součástí programu přípravné události na letošní zářijový summit byla také diskuse o tom, jak vytvořit komunikační kanál mezi politickou sférou a mládeží. Cílem debaty, kterou provázelo velmi aktuální téma: „Role a vztah politiků a mládeže v dnešní společnosti“, bylo přispět k lepšímu porozumění a spolupráci mezi generacemi. 

Do podnětného duelu se za politickou sféru zapojil představitel neparlamentní monarchistické strany Koruna Česká, Otakar Ryšavý, který má s občanským aktivismem dlouhodobé zkušenosti. 

Myslel jsem si, že v Evropě už nikdy žádná válka propuknout nemůže. Ale jak všichni víme, válka je teď blízko našich hranic, dotýká se nás všech, i když se na našem území přímo nebojuje. I proto je pro mě myšlenka šířit mír mezi lidmi aktuální a zdá se mi stále aktuálnější, ocenil aktivity HWPL po skončení události člen monarchistické strany Koruna Česká, Otakar Ryšavý.  

Druhým z účastníků panelové diskuse, tentokrát reprezentujícím mládež, byl student programu Bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově, Valentyn Shkriba. Mladý mírový aktivista se od propuknutí ruské invaze na Ukrajině dlouhodobě angažuje ve výzkumném centru FSV UK „Ukrajina v měnící se Evropě“ a intenzivně se zapojuje do pomoci válečným uprchlíkům. Za to také v první polovině tohoto roku získal Mimořádnou cenu rektorky. 

Shkriba od letoška spolupracuje také s českou pobočkou Mezinárodní mírové skupiny mládeže, IPYG, která mimo svou běžnou agendu vyvíjí také řadu aktivit zaměřených na pomoc ukrajinské menšině žijící v České republice, včetně kurzů češtiny pro Ukrajince. 

„Mír je pro každého z těchto lidí hlavním přáním a primárním cílem v životě. Vždyť válka jim narušila životy, u některých ten život násilně vzala, zničila rodný domov, a to rovnou dvakrát – v roce 2014 a v roce 2022. IPYG jako žádná jiná organizace rozumí těmto pocitům, a to z jednoduchého důvodu, členy této organizace jsou Ukrajinci,“ uvedl ve svém emotivním projevu Valentyn Shkriba.  

Mezinárodní summit v jihokorejském Soulu, jehož brzké konání měla událost pořádaná v  Praze připomenout, se po dlouhé pauze způsobené epidemií koronaviru uskuteční i letos. Na summitu, který se bude konat od 18. do 20. 9. 2023, nebudou chybět představitelé z celého světa, včetně České republiky. 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Severina Papis
PR oddělení HWPL 
+420 776 643 790