Projekt „Legislate Peace (LP)“

Uzákoněním míru zanecháváme odkaz míru
budoucím generacím.

Projekt „Legislate Peace (LP)“ je celosvětová iniciativa na podporu a prosazování Deklarace míru a ukončení válek (DPCW) a jejího implementace na mezinárodní úrovni.
Projekt LP začal jako kampaň „Podepište svou podporu“, která byla zahájena s cílem propagovat hodnotu DPCW jako řešení pro dosažení celosvětového míru a vyzvat různé sektory společnosti k podpoře této deklarace. Kampaň se rozšířila do různých forem mírových akcí a aktivit přizpůsobených regionům po celém světě, včetně seminářů, fór, mírových pochodů a vzdělávání.

Projekt LP nabízí každému jednotlivci v globálním společenství příležitost stát se činitelem míru. Prostřednictvím široké škály aktivit mohou občané celého světa šířit „kulturu míru“ v místech, kde žijí. Každý, kdo si přeje mír, se může prostřednictvím projektu LP podílet na zanechání odkazu míru pro budoucí generace.

Stav hlavních činností projektu LP

Podpořte DPCW
Mír vás potřebuje!
Přidejte svůj hlas

Kampaň podpory Vašeho podpisu

HWPL nadále naléhá na členské státy OSN, aby podpořily DPCW a její přijetí OSN. Připojte se prosím k naší podpisové kampani, aby vaše země mohla DPCW podpořit.

Kampaň Mírového dopisu

Mnoho mladých lidí a občanů posílá ručně psané dopisy vedoucím představitelům po celém světě a vyzývá je, aby DPCW uznali a podpořili. Kampaň Mírový dopis je pro občany celého světa způsobem, jak dobrovolně praktikovat mír, protože se do této iniciativy může snadno zapojit každý. Připojte se k nám a dejte najevo, jak dosáhnout míru tím, že vyslyšíte naše hlasy.

Kampaň Mírového pochodu

Každý rok v květnu a červnu se ve velkých městech po celém světě scházejí mladí lidé, aby uspořádali kampaň Pochod za mír. Jejím cílem je vyzvat k podpoře DPCW a šířit kulturu míru, která je článkem 10 DPCW. HWPL se nezastaví, dokud nebude dosaženo celosvětového míru.

Kampaň Šíření mírové kultury

HWPL nadále naléhá na členské státy OSN, aby podpořily DPCW a její přijetí OSN. Připojte se prosím k naší podpisové kampani, aby vaše země mohla DPCW podpořit.