Aliance náboženství

Aliance náboženství

Cesta ke světovému míru: Srovnávací diskuse o Písmech zaměřených na mír

Vzhledem k přetrvávajícím konfliktům a sporům mezi náboženstvími si HWPL uvědomuje, jak zásadní význam má náboženská harmonie pro budování mírového světa. Vzhledem k tomu, že většina náboženských textů sdílí hodnotu míru, spravedlnosti, lidské důstojnosti, respektu a harmonie, je možné dosáhnout harmonie mezi náboženskými skupinami, pokud se náboženští vůdci a věřící soustředí na hodnoty obsažené ve svých písmech a podporují vzájemné porozumění jejich textům. Za tímto účelem HWPL realizuje iniciativy včetně kanceláří WARP, náboženského mírového tábora pro mládež a otevřeného dialogu s náboženskými vůdci po celém světě, které slouží jako platformy pro usnadnění harmonie mezi různými náboženskými skupinami.

Co znamená aliance náboženství?

Na Světovém mírovém summitu HWPL, který se konal 18. září 2014, podepsalo 950 účastníků včetně 12 vedoucích představitelů různých náboženských skupin z celého světa dohodu o Světové alianci náboženství a slíbilo vytvořit mír mezi náboženstvími.

Od té doby lidé z náboženských kruhů, včetně vysoce postavených osobností, vyvíjejí prostřednictvím sítě HWPL společné úsilí pro dosažení míru mezi náboženstvími v různých částech světa. Náboženští představitelé více než 30 skupin, včetně buddhismu, křesťanství, hinduismu, islámu a sikhismu, pochopili, že mír a harmonie lidstva jsou společnými hodnotami jejich svatých písem, a proto se aktivně zapojili do aktivit pro mír. Přestože překračují hranice náboženství, států a etnik, jsou těmi, kdo stojí v první linii a podávají pomocnou ruku lidem, kteří potřebují mír.