Charitativní galavečer pro ukrajinské děti v České republice

Česká pobočka mezinárodní mírové organizace HWPL ve spolupráci s nadačním fondem Dům Dobra uspořádala v pátek 26. 1. 2024 v centru Prahy charitativní galavečer. Událost, jejímž hlavním záměrem bylo vybrat finance na realizaci integračních projektů pro ukrajinské děti žijící v ČR, přišlo svou návštěvou i sponzorským darem podpořit okolo 150 lidí. Přispět bylo možné prostřednictvím dobročinné aukce a dalších forem sponzorských příspěvků, jako je např. dobrovolné vstupné.

Galavečer, k jehož uskutečnění dala podnět právě mezinárodní mírová organizace HWPL, byl možností jak podpořit projekty Domu Dobra zaměřené na integraci a vzdělávání ukrajinské menšiny v ČR. Tuto jedinečnou příležitost si nenechala ujít řada významných zástupců občanské společnosti – vedle politických představitelů, např. také členové různých neziskových organizací a hnutí nebo váleční novináři.

V České republice aktuálně podle dat zveřejněných na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR žije okolo 325 000 uprchlíků z Ukrajiny. Projekty na jejich začlenění do většinové společnosti tedy hrají významnou roli.

Večerem provázela zástupkyně předsedy české pobočky HWPL, Anna Holubová, která také v krátkosti představila agendu HWPL a záměr charitativní akce.

„Proto, aby se všem lidem žilo dobře, nehledě na národnost či etnicitu, a zároveň naše země prosperovala a žila v míru, je potřeba do procesu zapojit každou složku společnosti. Co to pro nás znamená z hlediska mírové práce? Zachovat kulturní dědictví a identitu obou národností, vytvořit dobré vazby mezi Čechy a Ukrajinci a v neposlední řadě také zajistit vzdělání jak pro děti, tak i pro dospělou populaci. Z toho důvodu jsme oslovili právě nadační fond Dům Dobra, který se zabývá nejen humanitární pomocí, ale také integrací a vzděláváním ukrajinských imigrantů,” uvedla v průběhu události zástupkyně předsedy české pobočky HWPL, Anna Holubová.

Součástí galavečera byl zajímavý doprovodný program. Děti z herecké školy UA Kids a tanečního studia Darians si připravily vystoupení, které skrze tři choreografické celky: „Zlo”, „Teplo našich rukou” a „Svoboda” vyjadřovalo nejen bolestivé zážitky z války, ale i naději do budoucna. Zajímavým kulturním oživením charitativního večera byla i hra na ukrajinský lidový hudební nástroj bandura.

V aukci, jejímž prostřednictvím mohli zájemci přispět na integrační projekty Domu Dobra, se dražily obrazy talentovaných ukrajinských umělců, tradiční ukrajinské ručně vyráběné panenky – motanky nebo pamětní předměty podepsané ukrajinskými vojáky.

„Naše Integrační centrum od začátku roku nedisponuje žádnou grantovou ani jinou finanční podporou. Aktivity pro děti a dospělé poskytujeme pouze díky našim dobrovolníkům a příspěvkům od lidí, kteří nás podporují. Jsme vděční za jakoukoliv pomoc a děkujeme za tento charitativní večer, který pomáhá podporovat naše aktivity,” uvedla po skončení galavečera Anna Vshivtseva z nadace Dům Dobra.

Nadační fond Dům Dobra se od svého založení v únoru 2022 zaměřuje na tři klíčové projekty – zasílání humanitární pomoci na Ukrajinu, zajištění ubytování pro Ukrajince v ČR a provoz integračního centra pro děti a dospělé v Praze. Jeho služby dosud využilo více než 1 000 lidí.

Veškeré finance vybrané v rámci charitativního galavečera budou zaslány na konto nadace Dům Dobra a poslouží na podporu integračních iniciativ především na území Prahy. Dům Dobra výtěžek využije např. k nákupu potravin do kroužku vaření, výtvarných a sportovních potřeb nebo deskových her pro děti.

Česká pobočka HWPL se pomoci Ukrajině věnuje už téměř dva roky. V prvních měsících ruské invaze šlo především o humanitární pomoc, později o jazykové kurzy, různé kulturní akce nebo mírové vzdělávání. S ohledem na to, že se dlouhodobá integrace ukrajinské menšiny v ČR potýká s řadou výzev, se organizace HWPL rozhodla věnovat začátek roku 2024 právě podpoře integračních aktivit Domu Dobra.

Severina Papis
HWPL PR dept.
+420 776 643 790