Pozdrav předsedy

POZDRAV PŘEDSEDY

Zdravím,

jsem Man Hee Lee, předseda Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL).

Rád bych využil této příležitosti, abych vyjádřil svou nejhlubší vděčnost všem lidem, kteří ve spolupráci s HWPL pracují pro světový mír a ukončení válek.

HWPL zaznamenala pozoruhodný pokrok při realizaci tří základních mírových iniciativ: Legislate Peace Campaign, Světová aliance náboženství pro mír (WARP Offices) a mírové vzdělávání HWPL.

K těmto výsledkům nepochybně přispěla podpora na národní úrovni a účast a podpora občanských společností. Nebyly by však možné bez spolupráce a obětavosti poslů míru, kteří pracují pro mír a chápou jeho důležitost.

Jsme poslové míru, kteří se zrodili v této době s posláním budovat mírový svět a zanechat jej jako odkaz budoucím generacím. Naplňme tuto povinnost tím, že vynaložíme společné úsilí pro Deklaraci o míru a ukončení válek (DPCW), která bude zavedena jako mezinárodní právo, abychom dosáhli skutečného míru na celém světě. Pak budeme moci zanechat svět míru jako trvalý odkaz našim dětem. To je společný cíl lidstva a cesta k uskutečnění udržitelného míru, v nějž lidstvo doufá.

Tak jako po kruté zimě přichází jaro plné tepla, tak po období konfliktů a rozdělení vítáme éru míru. Osvěžující a sladká vůně míru šířená HWPL a posly míru naplňuje vzduch a předpovídá příchod věčného jara.

Udělejme všichni sjednoceni krok vpřed pro mír.

Jsme jedno!

Man Hee Lee

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)