Přidej se
k nám a vykroč
k míru
s HWPL!  

My s celou rodinou míru HWPL chceme změnit svět – na místo bez válek a konfliktů, místo se skutečným mírem. K tomu je potřeba každého z nás. Jdete do toho s námi?

Svým hlasem podpoříte globální mírovou práci, můžete se účastnit našich projektů, jako je Peace Walk, vzdělávací akce, semináře mírového vzdělávání, workshopy, kulturní akce a mnoho dalších.*

* Z Vaší podpory neplyne žádný finanční příspěvek nebo jiný závazek a Váš hlas může být kdykoli revidován.

Proč se zapojit do práce míru?

TŘI DŮVODY, PROČ SE ZAPOJIT DO PRÁCE MÍRU

Tři důvody, proč se zapojit do práce míru

1 Široká škála aktivit

HWPL iniciuje širokou škálu mírových projektů, na které Vás vřele zveme, jelikož Vaše účast je to, co umožní, aby se vize míru stala realitou. Zajímáte se o umění a kulturní dění s hlubším smyslem? Zajímá vás vzdělávání o udržitelnosti, integraci, SDGs nebo mezinárodní politice?

Také jste toho názoru, že by se na školách měla učit nejen matematika a společenské vědy, ale také základní témata jako jsou mír nebo hodnoty? Chtěli byste se dozvědět více o různých kulturách a náboženstvích a vytvořit jednotu a soulad spíše než rozdělení? Rádi byste se zapojili a pomohli těm, kteří to potřebují? Pak jste u nás správně.

Tři důvody, proč se zapojit do práce míru

 

2 Místo pro realizaci

 

Iniciujte své vlastní projekty míru a udržitelnosti.

 

Naše síť, materiály a know-how jsou vám k dispozici pro realizaci kulturních či vzdělávacích projektů, dobrovolnickou práci atd.

Tři důvody, proč se zapojit do práce míru

3 Networking

 

Networking s lidmi, kteří chtějí změnit svět, ve kterém žijí HWPL má zastoupení ve 193 zemích a rádi vás propojíme s partnery z oblasti politiky, mládeže, vzdělávání, žurnalistiky nebo kultury.