O HWPL

KDO JSME

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), mezinárodní mírová organizace, byla založena pro celosvětový mír a ukončení válek.

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), mezinárodní mírová organizace, byla založena pro celosvětový mír a ukončení válek. Je také nevládní organizací se zvláštním poradním statusem při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC) a je přidružena k Oddělení OSN pro globální komunikaci (DGC) a metropolitní vládě v Soulu. S posláním dosáhnout celosvětového míru prostřednictvím nebeské kultury a obnovit svět světlem realizuje HWPL své mírové hnutí po celém světě, přičemž spolupracuje se svým partnerem, Mezinárodní mírovou skupinou žen (IWPG), a její přidruženou organizací, Mezinárodní mírovou skupinou mládeže (IPYG). Vedoucí představitelé různých zemí navíc spolupracují jako Poradní rada pro mír HWPL a odborníci ze všech oblastí společnosti působí jako vyslanci HWPL.

Mírové hnutí HWPL zanechá budoucím generacím největší odkaz – život místo smrti a trvalý mír místo nekonečných válek.

CO DĚLÁME

HWPL slibuje mír a naplňuje svůj slib

Od svého založení v roce 2013 se HWPL velmi rozrostla co do počtu příznivců i vlivu po celém světě. S mírem jako svou základní hodnotou pořádá HWPL řadu kampaní a událostí po celém světě, aby sjednotila jednotlivce ze všech odvětví a úrovní společnosti. Během několika málo let navázala HWPL spolupráci s občany a organizacemi z více než stovky zemí s cílem prosazovat mír v mezinárodním měřítku, zejména prostřednictvím kampaní na podporu mezinárodního práva založeného na Deklaraci míru a ukončení válek (DPCW). Prostřednictvím pořádání každoročních akcí, jako je Světový mírový summit HWPL a Mírové pochody připomínající Deklaraci světového míru, HWPL nadále shromažďuje další podporu jednotlivců, aktérů občanské společnosti, vedoucích představitelů států, náboženských vůdců a dalších osob se společným cílem, kterým je svět bez válek a konfliktů. S tím, jak se stále více lidí probouzí do éry míru, se světlo míru neustále rozjasňuje a šíří jako první záblesky úsvitu, které se mění v plné denní světlo. Když se svět sjednotí s jednotným srdcem pro mír s hodnotami nebeské kultury, které překonávají rozdělující hranice mezi společenstvími, květ míru brzy rozkvete a mír bude zanechán jako dědictví budoucím generacím.

Od svého založení v roce 2013 se HWPL velmi rozrostla co do počtu příznivců i vlivu po celém světě. S mírem jako svou základní hodnotou pořádá HWPL řadu kampaní a událostí po celém světě, aby sjednotila jednotlivce ze všech odvětví a úrovní společnosti. Během několika málo let navázala HWPL spolupráci s občany a organizacemi z více než stovky zemí s cílem prosazovat mír v mezinárodním měřítku, zejména prostřednictvím kampaní na podporu mezinárodního práva založeného na Deklaraci míru a ukončení válek (DPCW). Prostřednictvím pořádání každoročních akcí, jako je Světový mírový summit HWPL a Mírové pochody připomínající Deklaraci světového míru, HWPL nadále shromažďuje další podporu jednotlivců, aktérů občanské společnosti, vedoucích představitelů států, náboženských vůdců a dalších osob se společným cílem, kterým je svět bez válek a konfliktů. S tím, jak se stále více lidí probouzí do éry míru, se světlo míru neustále rozjasňuje a šíří jako první záblesky úsvitu, které se mění v plné denní světlo. Když se svět sjednotí s jednotným srdcem pro mír s hodnotami nebeské kultury, které překonávají rozdělující hranice mezi společenstvími, květ míru brzy rozkvete a mír bude zanechán jako dědictví budoucím generacím.

Hlavní mírové aktivity a partneři HWPL

Světové mírové cesty

31 cest

Dohody

16 MOA / 269 MOU

Dopisy a podpisy
pro podporu DPCW

741 655 ze 176 zemí

WARP Office

268 office ve 129 zemích

Mírové akademie HWPL

242 institutů/škol ve 42 zemích

HWPL Poradní rada pro mír

199 členů

Velvyslanci pro vztah
s veřejností HWPL

605 velvyslanců

Mezinárodní výbor
pro mírové právo HWPL

19 členů

SLOGAN HWPL

Together, Peace!

Všech 7,7 miliard lidí žijících v 21. století se narodilo ve stejné generaci se stejným posláním poslů míru. Mír není něco, co by bylo vyhrazeno jen několika málo lidem, ale kultura, kterou bychom si měli užívat všichni.

Změna smýšlení může změnit svět a změna našeho postoje může přinést mír. Pokud se my, 7,7 miliardy lidí na světě, staneme jedním, je možné všechno. Staňme se všichni posly míru.