Třetí dodávka humanitární pomoci od organizace HWPL dorazila až na jihovýchod Ukrajiny

Třetí dodávka humanitární pomoci od organizace HWPL dorazila
až na jihovýchod Ukrajiny

V Praze, 3. 5. 2022

Mezinárodní mírová organizace HWPL už po druhé v řadě úspěšně dopravila humanitární pomoc do obléhaného Mariupolu. Do přístavního města, které z posledních sil brání okolo dvou tisíc vojáků a v němž civilisté už týdny trpí hladem a nedostatkem vody, se kvůli vysokým bezpečnostním rizikům většina humanitárních organizací nedostane. Dobrovolníkům z organizace HWPL se přesto, díky spolupráci s partnerskou organizací „Pilgrim“, podařilo dostat trvanlivé potraviny, dětskou výživu, hygienické potřeby a další materiál v hodnotě 75 000 Kč až na místo určení.

Do Mariupolu, kde v důsledku ruské invaze zemřelo během pouhých dvou měsíců nejméně 10 000 civilistů, dodali dobrovolníci přibližně jednu tunu potravin. Materiál byl nakoupen z prostředků organizace HWPL a za finančního přispění dárců z České republiky a Francie.

V pořadí již třetí dodávku humanitární pomoci si na polsko-ukrajinském přechodu Medyka – Shehyni vyzvedli členové křesťanské nadace „Pilgrim“ se sídlem v Mariupolu. Zatímco před válkou se organizace soustředila především na pomoc opuštěným dětem, teď její dobrovolníci distribuují na vlastní nebezpečí materiální pomoc obyvatelům Mariupolu a pomáhají s evakuací civilistů z válečné zóny. Zakladatelem organizace „Pilgrim“ je Genadij Mohněnko, který na začátku invaze osobně pomáhal s evakuací nejméně dvou stovek žen a dětí. Všem dárcům z České republiky i zahraničí, kteří se na dobročinné sbírce podíleli nebo stále podílejí, poděkoval:

„Srdečně vám děkujeme za humanitární pomoc, kterou jste poslali obětem, jež čelí utrpení v důsledku ruské agrese. V této těžké době, kdy lidé jen tak na ulicích nebo ve svých domovech umírají kvůli ostřelování nebo výbuchům granátů a bomb a mnozí další jsou pohřbeni pod troskami zničených domů, vy jste našli způsob, jak konat dobro a pomoci všem těm, kteří tuto strašlivou válku přežili a nemají prostředky na obživu.“

Už v tuto chvíli pořádá organizace HWPL za účelem zmírnění humanitární krize na Ukrajině veřejnou finanční sbírku. Výtěžek bude určen především na nákup potravin, zdravotnického materiálu, spacáků, powerbank nebo generátorů, které mohou obyvatelům Ukrajiny významně usnadnit každodenní život. Podle předsedy české pobočky HWPL, Dana Bešty, budou dodávky materiální pomoci na Ukrajinu posílány s měsíční pravidelností.

„Jsem ze srdce rád, že můžeme pomoci lidem na Ukrajině. Pro mě je důležité, že vím přesně kam naše pomoc směřuje. Setkal jsem se osobně s těmi, kteří s odvahou doručují jídlo lidem, co třeba už týden pořádně nejedli. A díky tomu, že nám přispívají jednotlivci, organizace a firmy, rozhodli jsme se vyrážet na hranice 1-2x měsíčně,“ uvedl Bešta.

Ukrajině, která v současnosti čelí bezprecedentní humanitární krizi, chce mírová organizace HWPL pomáhat i prostřednictvím dalších iniciativ. Už koncem května proběhne v ulicích hlavního města Prahy pochod za mír. Součástí akce bude i představení Deklarace míru a ukončení válek (DPCW), která by v budoucnu mohla významně přispět k vytvoření udržitelného míru nejen ve válkou zmítané Ukrajině ale i v dalších zemích světa.

 

PR oddělení HWPL
public.relations@hwpl.cz