Přidej se
k nám a vykroč
k míru
s HWPL!  

O HWPL

HWPL slibuje mír a naplňuje svůj slib

Nebeská kultura, světový mír, obnova světla (HWPL) je mezinárodní nevládní organizace, která usiluje o dosažení společného cíle lidstva - nastolení míru a ukončení válek.

Aliance náboženství

MÍROVÁ INICIATIVA

Vytvořit mír společně #Together, Peace

Nehledě na národnostní, etnické a kulturní hranice, lidé z různých společenských vrstev
po celém světě společně usilují o vybudování mírového světa.

LAW FOR PEACE

Právo pro mír

10 článků a 38 odstavců Deklarace míru a ukončení válek (DPCW) obsahuje zásady a prostředky k dosažení udržitelného míru, předcházení a řešení konfliktů a šíření kultury míru.

INTERFAITH HARMONY

Harmonie mezi náboženstvími

V zájmu nastolení harmonie a míru mezi náboženstvími se představitelé mnoha náboženských skupin po celém světě scházejí v různých městech, aby vedli srovnávací diskuse o náboženských textech.

PEACE EDUCATION

Mírové vzdělávání

Míroví vzdělavatelé HWPL v různých koutů světa učí děti hodnotám míru.

LEGISLATIVA MÍROVÉHO PROJEKTU

Hnutí občanských společností světa
za mír: Legislate Peace (LP)

Úloha občanské společnosti je pro dosažení udržitelného míru klíčová a dokonce nezbytná. Mír je kultura, kterou by měl užívat každý, nikoli něco, co patří jednotlivci. Pro mír je vás zapotřebí.

Kampaň podpory Vašeho podpisu

Kampaň mírového dopisu

Kampaň mírového pochodu

Kampaň šíření mírové kultury