Přidej se
k nám a vykroč
k míru
s HWPL!  

PODPOŘTE NÁS

Jen s vaší pomocí můžeme vytvořit lepší svět pro budoucí generace

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit mírové iniciativy a projekty pobočky HWPL v ČR. HWPL je jedinou mezinárodní mírovou organizací v České republice. Na rozdíl od většiny neziskových organizací humanitárního charakteru, které se soustřeďují převážně na řešení následků válek, jako je potravinová nebo lékařská pomoc, se HWPL zaměřuje především na samotnou prevenci konfliktů, čímž pomáhá předcházet vysokým ztrátám na životech a také významně snižovat finanční náklady spojené s postkonfliktní rekonstrukcí a řešením tíživých humanitárních krizí. Zapojte se i vy!

Aktivity HWPL

Česká pobočka HWPL v průběhu celého roku pořádá velké množství událostí a kampaní, jejichž cílem je upozorňovat na možnosti prevence a řešení světových konfliktů.

Za tímto účelem, jako jediná nezisková organizace v ČR, už řadu let vedeme kurzy mírového vzdělávání pro děti a vzdělavatele. Realizujeme pravidelná WARP Office setkání a jednorázové akce, které slouží jako platforma pro mezináboženský dialog. Vytváříme různé společenské události, jako je Peace Walk  a připravujeme diskusní fóra, na kterých se snažíme šířit povědomí o Deklaraci míru a ukončení válek (DPCW), jež má přinést pozitivní změny v oblasti mezinárodního práva. A zaměřujeme se také na český mediální prostor, kdy se prostřednictvím workshopů o mírové žurnalistice snažíme vytvořit mezinárodní síť médií podporujících myšlenku míru.”

Zapojte se i vy a pomozte nám vytvořit svět bez válek a lidského utrpení.

Sbírka pro Ukrajinu

Česká pobočka HWPL se pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům věnuje dlouhodobě. Od března 2022 jsme do ostřelovaného Mariupolu a dalších oblastí na Ukrajině poslali humanitární pomoc v celkové hodnotě přibližně půl milionu korun.

Dodávky bylo možné realizovat především prostřednictvím spolupráce s místní partnerskou organizací Pilgrim. V současnosti se HWPL převážně zaměřuje na pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům žijícím na území České republiky.

Realizujeme dobrovolnické aktivity, jako jsou kurzy angličtiny a češtiny, pravidelné konverzační kurzy s tématy mírového vzdělávání nebo ukrajinský Pop-Up zaměřený na začínající ukrajinské designéry a udržitelnost. Za účelem podpory integrace ukrajinských dětí do většinové společnosti pak spolupracujeme také s nadačním fondem Dům Dobra, jehož aktivity jsme v minulosti finančně podpořili a chceme podporovat i v budoucnu.

Dobrovolnictví

Změn lze dosáhnout jedině tehdy, pokud se do procesu vytváření míru aktivně zapojí široká veřejnost. Chcete se i vy stát dobrovolníkem HWPL?

Momentálně se můžete zapojit do naší dlouhodobé kampaně „Ukliďme si to tu”, v jejímž rámci každý týden uklízíme okolí pražského Smíchovského nádraží, které patří k nejšpinavějším místům v metropoli. Úklidové akce koordinujeme s iniciativami „Ukliďme Česko” a „Ukliďme svět”.

Chytla vás tato iniciativa za srdce nebo chcete pomáhat jiným způsobem? V tom případě se zaregistrujte zde a do poznámky uveďte, o jakou aktivitu konkrétně máte zájem. Děkujeme!

O HWPL

HWPL slibuje mír a naplňuje svůj slib

Nebeská kultura, světový mír, obnova světla (HWPL) je mezinárodní nevládní organizace, která usiluje o dosažení společného cíle lidstva - nastolení míru a ukončení válek.

Aliance náboženství

MÍROVÁ INICIATIVA

Vytvořit mír společně #Together, Peace

Nehledě na národnostní, etnické a kulturní hranice, lidé z různých společenských vrstev
po celém světě společně usilují o vybudování mírového světa.

LAW FOR PEACE

Právo pro mír

10 článků a 38 odstavců Deklarace míru a ukončení válek (DPCW) obsahuje zásady a prostředky k dosažení udržitelného míru, předcházení a řešení konfliktů a šíření kultury míru.

INTERFAITH HARMONY

Harmonie mezi náboženstvími

V zájmu nastolení harmonie a míru mezi náboženstvími se představitelé mnoha náboženských skupin po celém světě scházejí v různých městech, aby vedli srovnávací diskuse o náboženských textech.

PEACE EDUCATION

Mírové vzdělávání

Míroví vzdělavatelé HWPL v různých koutů světa učí děti hodnotám míru.

LEGISLATIVA MÍROVÉHO PROJEKTU

Hnutí občanských společností světa
za mír: Legislate Peace (LP)

Úloha občanské společnosti je pro dosažení udržitelného míru klíčová a dokonce nezbytná. Mír je kultura, kterou by měl užívat každý, nikoli něco, co patří jednotlivci. Pro mír je vás zapotřebí.

Kampaň podpory Vašeho podpisu

Kampaň mírového dopisu

Kampaň mírového pochodu

Kampaň šíření mírové kultury