Prohlášení Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) k Rusku a Ukrajině

Současný útok Ruska na Ukrajinu vyvolává celosvětově neklid a napětí a ohrožuje mírovou budoucnost, kterou musí celé lidstvo vytvářet pro budoucí generace.

Vojenská agrese proti suverénnímu státu nemůže být řešením žádného problému a nebezpečí takové války a násilného konfliktu nejvíce dopadá na nevinné občany, včetně žen, mládeže a dětí. Nic nemůže nahradit ztracené životy a hrůznost toho, že se z nich přes noc stanou uprchlíci, nelze utěšit ničím jiným než zastavením válečných aktů a nastolením míru.

Jako mezinárodní mírová nevládní organizace zapsaná v ECOSOC a DGC OSN se HWPL připojuje k OSN a mezinárodnímu společenství a vyjadřuje odsouzení činů, které způsobují globální krizi a porušují lidská práva aktem agrese.

Rusko musí stáhnout své síly zpět do své země a zajistit bezpečnost obyvatel Ukrajiny. Rusko musí jasně vyjádřit vůli připojit se k rozhovorům a snahám o mírové řešení současné krize. Současně musí vystoupit s respektem k zásadám mezinárodního práva a způsobem vhodným k nápravě, s nositelem míru. Takové rozhodnutí získá podporu celého světového společenství a stane se milníkem na cestě k budování trvalého míru.

HWPL vyzývá mládež na celém světě, aby se připojila k hlasům volajícím po míru a ukončení války. Je to pro mladé spoluobčany, kteří s námi sdílejí stejnou dobu a stali se oběťmi válečného násilí, a je to pro budoucnost společnosti.

Dále za mírové řešení současné krize Ruska a Ukrajiny podporujeme a vyzýváme OSN k rychlému jednání a žádáme všechny národy, aby nabídkou pomoci uprchlíkům prokázaly svou lásku k lidskosti.

28. února 2022

Posel míru HWPL, Man Hee Lee

Globální rodina míru HWPL