Představitelé Ruska a Ukrajiny na konferenci HWPL sjednotili svůj hlas pro mír

Představitelé Ruska a Ukrajiny na konferenci HWPL
sjednotili svůj hlas pro mír

V Praze, 3. 11. 2022

Ve středu 2. 11. 2022 proběhla v Praze v kulturním domě Chvalská stodola událost s názvem „Jeden hlas: Rusko a Ukrajina pro mír“.  Cílem konference, kterou pořádala česká pobočka organizace HWPL, bylo sjednotit ruské a ukrajinské náboženské lídry v úsilí o dosažení míru na Ukrajině. Událost, která byla vysílána také online, přitáhla pozornost široké veřejnosti. Zúčastnili se jí političtí představitelé, vzdělavatelé i novináři.

Už více než osm měsíců rozděluje obyvatele Ruska a Ukrajiny rozsáhlý ozbrojený konflikt, který si od svého propuknutí vyžádal desetitisíce obětí. I proto se náboženští představitelé z obou znesvářených zemí rozhodli na mírové konferenci HWPL sjednotit svůj hlas pro mír. Své proslovy přednesli tři řečníci, kteří v souladu s učením, o které se opírají, společně hledali odpověď na to, jak zastavit krveprolití na Ukrajině.

Do společné debaty přispěli především zástupci křesťanství a hnutí Hare Krišna. K ukončení bratrovražedných bojů na Ukrajině vyzval v emotivním projevu baptistický pastor, Vitaly Vlasenko, který do roku 2012 vykonával funkci prezidenta rady křesťanských evangelických církví v Rusku.

„Dnes pozvedám svůj hlas za mír a usmíření mezi mou zemí, Ruskem, a Ukrajinou, aby lidé z obou stran došli k závěru, že potřebujeme zastavit tuto válečnou operaci. Jsem opravdu vděčný za to, že jsem se mohl zúčastnit této úžasné události, protože myslím, že toto je historický den pro tento svět,“ uvedl ve svém projevu Vlasenko.

Mezi řečníky se objevili i členové hnutí Hare Krišna z Ruska a Ukrajiny – Venu-madhurya das a Arťom Procenko. Oba upozornili na dopady ruské invaze na Ukrajině, zmínili již existující iniciativy, které pomáhají obětem války a válečným uprchlíkům a představili návrhy, jak se mohou zástupci občanské společnosti aktivněji zapojit do řešení tohoto vleklého konfliktu.

„Prezidenti, premiéři, senátoři, členové vlády i další zástupci občanské společnosti, jako jsou učitelé, vědci, filosofové, kněží nebo slavní hudebníci – jednoduše kdokoliv, kdo je významnou měrou zodpovědný za vedení společnosti – musí uplatnit svůj vliv k dosažení míru. Využijme naše schopnosti, naše vědomosti, zdroje, konexe, cokoliv,“ apeloval na účastníky debaty ruský představitel hnutí Hare Krišna Venu-madhurya das.

Prostřednictvím události – „Jeden hlas: Rusko a Ukrajina pro mír“ – HWPL vytváří diskusní platformu pro náboženské vůdce z obou zemí, kteří se tak mohou v mírových otázkách lépe sjednotit a k životu v harmonii následně vést i členy svých církví. Mírový dialog mezi Ruskem a Ukrajinou budou v příštích měsících prostřednictvím různých debat a konferencí rozvíjet i další pobočky organizace HWPL ve světě. Cílem projektu je, aby si všichni mohli uvědomit, že síla zastavit válku spočívá v jednotném hlase lidí.

„Pro mě tato událost byla velice inspirující a myslím, že je velmi důležité, aby se lidé kvůli situaci v Rusku a na Ukrajině setkávali nejen v Praze, ale i v jiných městech v České republice nebo v Evropě. Myslím, že tímto můžeme významně přispět k tomu, aby války skončily“, ocenil po skončení události mírovou iniciativu HWPL ukrajinský panelista Arťom Procenko.

Česká republika, která je v současnosti domovem pro přibližně 300 000 ukrajinských uprchlíků, je vůbec první zemí světa, ve které centrála jihokorejské mezinárodní mírové organizace HWPL projekt „Jeden hlas“ otestovala. V budoucnu se do něj zapojí také členové ruské a ukrajinské menšiny v Česku.

Česká pobočka HWPL se na pomoc Ukrajině zaměřuje dlouhodobě. Hned krátce po propuknutí ruské invaze zorganizovala několik sbírek humanitární pomoci a díky spolupráci s partnerskou organizací Pilgrim doručila trvanlivé potraviny, dětskou výživu, hygienické potřeby a další materiál v celkové hodnotě cca půl milionu korun do obléhaného Mariupolu a dalších částí Ukrajiny. Válečným uprchlíkům se přitom dobrovolníci z HWPL věnují i v České republice. V Praze od letošního října probíhá dvakrát týdně bezplatný jazykový kurz angličtiny, kde se jeho účastníci mohou mimo jiné zapojit i do aktivit spojených s mírem a válkou.

PR oddělení HWPL

public.relations@hwpl.cz