Právo pro mír

1. Podpora vlád

Pět zemí - Seychely, Eswatini, Komory, Antigua a Barbuda a Svatý Vincenc - vyjádřilo podporu DPCW na národní úrovni. Vysocí představitelé osmi tichomořských ostrovních zemí oznámili uzavření následné dohody a ekvádorské národní shromáždění připravilo dopis na podporu DPCW.

2. Podpora ze strany nevládních organizací a bývalých hlav států

Bývalý premiér Belize Said Musa vytvořil Koalici karibských vůdců pro mír (CCLP), skupinu bývalých prezidentů a premiérů členských států Karibského společenství, která podporuje přijetí DPCW na mezinárodní úrovni, a tato skupina rozšiřuje své propagační aktivity. HWPL rovněž podepsala memorandum o porozumění s Panafrickým parlamentem (PAP), zákonodárným orgánem Africké unie, o spolupráci v oblasti mírové činnosti. Mezinárodní centrum pro černomořsko-baltské studie a konsensus, jehož členy jsou bývalé hlavy východoevropských států, podepsalo dohodu z Goseongu o spolupráci při provádění DPCW a středoamerický parlament (PARLANCEN) přijal rezoluci na podporu DPCW. Bývalí a současní vedoucí představitelé států tichomořských ostrovů podepsali Komplexní dohodu HWPL - tichomořské ostrovy o prosazování DPCW s cílem aktivně prosazovat deklaraci.

3. Podpora občanské společnosti

Od roku 2016 shromáždil projekt "Legislate Peace" (LP) podpisy na podporu DPCW od přibližně 730 000 občanů z celého světa. Podporu DPCW navíc podepsalo 176 vysoce postavených představitelů, jako jsou bývalé a současné hlavy států, předsedové soudů a předsedové parlamentů.

4. Mírová iniciativa HWPL
na Mindanau

Ještě před vyhlášením DPCW se její zásady začaly uplatňovat v jednom z filipínských regionů, na ostrově Mindanao. Mindanao je na cestě k míru po ukončení vojenského střetu mezi filipínskou vládou a skupinami Moro, který trval více než 40 let a vyžádal si více než 120 000 obětí. Když HWPL viděl, jak se na Mindanau vytváří mír podle Deklarace světového míru, základního dokumentu DPCW, nabyl jistoty, že zákon o míru může konflikt změnit v mír. Od vyhlášení DPCW převzalo Mindanao vedoucí úlohu při jeho uplatňování v praxi. Guvernér Mindanaa a náboženský vůdce dosáhli mezietnického a mezináboženského usmíření (články 5 a 9 DPCW), občanská společnost je zapojena do projektu LP a ministerstvo školství zavádí v regionu mírové vzdělávání (článek 10 DPCW).

| 1) Občanská mírová dohoda, rozhodný hlas občanů

Dne 14. ledna 2014 byla v General Santos podepsána civilní dohoda o míru na Mindanau. Slavnostního podpisu, který pořádala HWPL a organizovaly IWPG a IPYG, se zúčastnilo více než 300 obyvatel včetně politiků, univerzitních profesorů, náboženských vůdců a studentů. Před přítomnými podepsali dohodu emeritní arcibiskup Fernando Robles Capalla z Davaa a guvernér Esmael G. Mangudadatu z Maguindanaa jako zástupci, kteří budou spolupracovat na ukončení konfliktu a budování míru.

S touto dohodou jako výchozím bodem HWPL zahájila mírové hnutí s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o míru nejen na Mindanau, ale na celých Filipínách, založeném na univerzálních principech vzájemného porozumění, respektu a harmonie. Do mírových iniciativ HWPL se aktivně zapojily také sektory občanské společnosti, jako je školství, náboženství, mládež a ženy, s cílem odstranit příčiny konfliktu a posílit hodnoty mírového rozvoje.

Den 24. leden byl vyhlášen Dnem HWPL a na památku podpisu mírové dohody na Mindanau byl zřízen památník. V muzeu a veřejné knihovně města Davao jsou vystaveny mírové aktivity HWPL. Studenti od základních škol až po vysoké vyrůstají v posly míru prostřednictvím mírové výchovy a 25. května každého roku se mládež a ženy účastní mírových pochodů. Kromě toho se náboženští představitelé pravidelně scházejí v mírové kanceláři Světové aliance náboženství, aby se zapojili do mezináboženských diskusí založených na náboženských textech.

| 2) Článek 10 DPCW, šíření kultury míru

V souladu s článkem 10 DPCW zaujímá HWPL ke svým mírovým iniciativám na Mindanau dlouhodobý přístup s cílem zavést mír jako kulturu a společnou hodnotu. Aby podpora a úsilí mezinárodního společenství nebyly znovu zmařeny válkou, snaží se HWPL posílit povědomí veřejnosti o míru na Mindanau a na celých Filipínách prostřednictvím mírového vzdělávání a mezináboženského dialogu.

5. Kurikulum DPCW

Od roku 2015 se každoročně 14. března konají zasedání Mezinárodního mírového výboru HWPL, na nichž odborníci na mezinárodní právo diskutují o způsobech, jak dosáhnout přijetí DPCW na mezinárodní úrovni a přispět k realizaci míru. S cílem poskytnout studentům práva kvalitní vzdělání o hodnotách lidských práv a míru v DPCW byl v roce 2020 dokončen učební plán. V současné době je vzdělávání nabízeno v Indii a Bangladéši a probíhají jednání o zavedení osnov DPCW do dalších zemí.