Mírové vzdělávání HWPL

Kurikulum Mírového vzdělávání HWPL

12 lekcí kurikula

1. část: Porozumění významu hodnot míru ve společnosti

L1: Původní stav přírody a lidstva
L2: Důvod, proč celá příroda žije v harmonii
L3: Co porušilo harmonii a mír ve světě lidí
L4: Obnovení řádu a vztahů ve světě lidí

2. část: Ctnosti nezbytné pro harmonické soužití s druhými v praxi

L5: Vděčnost za to, co jsme přijali
L6: Ohleduplnost vůči zájmu druhých
L7: Obětavost bez očekávání protislužby
L8: Porozumění a odpuštění druhým
L9: Respekt ke starším
L10: Úsilí o ochranu dědictví
L11: Postoj dodržovat zákon a mírové právo
L12: Dosažení míru, na který lidstvo dlouho čekalo

Úvod do 12 lekcí učebnice Mírového vzdělávání HWPL
a očekávané výsledky

LEKCE 1

Rozmanitost, harmonie

Studenti se naučí, jak respektovat druhé i přes vzájemné odlišnosti

LEKCE 2

Uznání
hodnoty

Studenti poznají, že vzájemný respekt začíná přijetím a pochopením vzájemných rozdílů.

LEKCE 3

Lidská chamtivost

Studenti si uvědomí, že řád ve společnosti a mír ve světě byl porušen chamtivostí, a proto je potřeba nesobeckého přístupu.

LEKCE 4

Mezilidské vztahy

Studenti poznají, že k udržení míru jsou důležité vztahy založené na spolupráci s druhými a společenský řád.

LEKCE 5

Vděčnost

Studenti si budou schopni uvědomit to, co přijali, a být vděční.

LEKCE 6

Ohleduplnost

Studenti mohou být tolerantní k ostatním tím, že se vcítí do jejich pozice a porozumí jim.

LEKCE 7

Obětavost

Studenti se mohou s druhými podělit, aniž by očekávali něco na oplátku.

LEKCE 8

Odpuštění

Studenti mohou být také tolerantní k těm, s nimiž nemají nic společného, nebo k lidem, kteří jim udělali něco špatného.

LEKCE 9

Respekt

Studenti získají respekt ke všem starším, kteří je vedou.

LEKCE 10

Ochrana dědictví

Studenti získají postoj podporovat rozvoj světa vytvořeného úsilím jejich předků k vytvoření lepšího světa, světa, kde je mír.

LEKCE 11

Mírové právo

Studenti si uvědomí, že existují principy a pravidla, které společnost a stát musí dodržovat proto, aby mohlo být dosaženo míru, a je potřeba, aby studenti sami jako členové společnosti tyto principy a pravidla dodržovali.

LEKCE 12

Mír

Studenti budou povzbuzeni stát se občany míru a žít mírumilovně s odvahou šířit kulturu míru.