Mírové vzdělávání HWPL

1. Podepsání memoranda o porozumění/dohody o mírovém vzdělávání

V současné době HWPL podepsalo memorandum o porozumění s 242 institucemi a školami po celém světě, včetně Indie, USA a Filipín, o realizaci mírové výchovy. Rovněž byly podepsány memoranda o porozumění se 13 zeměmi včetně Guatemaly a Etiopie a s ministerstvy školství za účelem přípravy mírového vzdělávání na vládní úrovni.

Stav zemí, které podepsaly MOA/MOU o mírovém vzdělávání

Trénink pedagogů Mírového vzdělávání (PET = Peace Educator Training Program)

Prvním krokem k implementaci Mírového vzdělávání je trénink učitelů, kteří doručují hodnoty Mírového vzdělávání svým studentům v souladu s jejich možnostmi a potřebami.

Cílová skupina

Učitelé, vzdělavatelé, kteří pracují s dětmi a chtějí implementovat Mírové vzdělávání ve svých třídách, mimoškolních aktivitách, a podobně

Odborníci v oblasti vzdělávání

Obsah

1

Představení Mírového vzdělávání

2

Výuka 12 lekcí kurikula Mírového vzdělávání

3

Případové studie a diskuze ohledně implementace Mírového vzdělávání

Podrobnosti o programu

Program může být připraven individuálně v souladu s konkrétními požadavky školy, učitelů a studentů.

Program je v délce od 10 do 14 lekcí – podle konkrétních požadavků a situace účastníků.

Program může být uspořádán pro skupinu učitelů nebo vzdělavatelů.

Lektoři Mírového vzdělávání vytvoří spolu s učiteli nebo vzdělavateli plán s termíny lekcí a konzultací.

Účastníci obdrží zdarma všechny materiály včetně učebnice Mírového vzdělávání pro střední školy, videí, prezentací a dalších materiálů.

Během programu bude prostor diskutovat o implementaci mírového vzdělávání.

Implementace Mírového vzdělávání

Během Tréninku pedagogů Mírového vzdělávání nebo po jeho dokončení mohou učitelé začít implementovat Mírové vzdělávání ve svých třídách nebo skupinách.

Mírové vzdělávání může být aplikovatelné do jakéhokoli druhu vzdělávání a jakéhokoli obsahu.

I. Implementace ve škole

1. Pravidelná hodina s třídním učitelem nebo učitelem určitého předmětu

a) Celá hodina připravená jako lekce Mírového vzdělávání
b) Část hodiny připravená jako lekce Mírového vzdělávání (aktivita, sdílení, diskuze, …)

II. Implementace v mimoškolním vzdělávání

2. Nepravidelné lekce

a) Projekty na jednu nebo více hodin v rámci jednoho dne (speciální hodiny, projektové dny, …)
b) Několikadenní projekty

Pilotní lekce Mírového vzdělávání

Před rozhodnutím zúčastnit se Tréninku pedagogů Mírového vzdělávání existuje možnost vyzkoušet si implementaci lekce, případně konkrétní hodnoty ve vaší třídě nebo mimoškolním programu. Lekci můžete vést vy nebo lektoři Mírového vzdělávání. Téma i formu lekce připravíme podle potřeb vašich studentů, abyste se mohli poté rozhodnout, zda se Tréninku pedagogů Mírového vzdělávání zúčastníte.