Aliance náboženství

1. WARP Office

Kancelář HWPL WARP slouží jako platforma, kde se pravidelně scházejí představitelé různých náboženství, aby podporovali náboženskou harmonii prostřednictvím srovnávací diskuse o svých písmech a podporovali vzájemné porozumění. K prosinci 2021 působilo 268 kanceláří WARP ve 129 zemích. Svou účastí si náboženští vůdci osvojují jasnou představu o povinnostech, které musí plnit, hledají konkrétní způsoby, jak realizovat mír, a snaží se předcházet náboženským konfliktům. Kanceláře WARP aktivně přispívají k vytváření mírového světa tím, že řeší spory, které pramení ze vzájemného neporozumění si, a podporují hlubší pochopení norem, učení a pojetí míru v jednotlivých náboženských textech.

Aktuální stav kanceláře WARP

2. Náboženský mírový tábor pro mládež HWPL

Náboženský mírový tábor mládeže HWPL je iniciativa, jejímž cílem je podpořit mládež jako klíčové hráče při mírovém řešení konfliktů a posílit jejich schopnosti v této oblasti tím, že poskytne příležitost k náboženské a kulturní výměně mezi mládeží po celém světě, včetně členů mládežnických organizací. Účastníci tábora poznávají různé kultury a náboženství a nacházejí způsoby, jak by měla náboženská společenství fungovat, aby byl na zemi vytvořen mír. Od prosince 2021 se mírový tábor konal ve 48 turnusech ve 24 zemích. Prostřednictvím různých programů, jako jsou ty o historii světových náboženství, poznávání jiných náboženství na vlastní kůži a hledání způsobů, jak zásadně řešit konflikty s náboženskými příčinami, mohou účastníci rozšířit svůj pohled na náboženství.

3. Otevřený dialog s náboženskými představiteli

Otevřený dialog s náboženskými představiteli se pravidelně koná pro křesťanské denominace v Koreji s cílem podpořit komunikaci a harmonii. Prostřednictvím dialogu jsou křesťané, kteří nosí stejné písmo zvané Bible, schopni rozpoznat rozdíly ve výkladu Bible u různých denominací a lépe si vzájemně porozumět. Pastoři zastupující různé denominace se při dialogu účastní jako řečníci a diskutují na určité téma, takže posluchači mohou na jednom místě slyšet různé výklady různých denominací. Od ledna 2018, kdy byl otevřený dialog poprvé zahájen, se uskutečnil již 557krát (k prosinci 2021) a křesťanští vedoucí v Jižní Koreji se aktivně zapojují do diskusí.

4. Memoranda o porozumění s náboženskými organizacemi

Počínaje podpisem memoranda o porozumění s Nejvyšší radou pro islámské záležitosti Etiopie v roce 2018 pokračovala HWPL v podepisování memorand o porozumění s náboženskými organizacemi, jako je Guru Gobind Singh Study Circle, Korean Buddhism Jogyejong Conference a další na Světovém mírovém summitu HWPL 2019. HWPL plánuje pokračovat ve spolupráci a angažovanosti s náboženskými organizacemi s cílem společně šířit kulturu míru mezi náboženstvími.