Mírové vzdělávání do škol

Mírové vzdělávání do škol

V Praze 28. 12. 2021

Dne 15. 12. 2021 proběhl na ZŠ Ivančice pod záštitou neziskové organizace HWPL unikátní workshop, jehož cílem je podpořit žáky základních škol v hledání vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Do projektu, který v České republice skutečně nemá obdoby, se zapojilo více než 40 dětí a jejich vychovatelů, v čele s předsedkyní, paní Mgr. Janou Heřmanovou – ředitelkou Střediska volného času v Ivančicích.

Žáci se pod vedením lektorů Oddělení mírového vzdělávání z organizace HWPL mohli zapojit do několika aktivit, včetně divadelní hry. Jedním z úkolů bylo, aby děti rozdělené do menších skupinek nacvičily na základě pěti jimi vybraných slov divadelní představení. Ve výsledku vznikly zcela odlišné inscenace, díky kterým si účastníci projektu mohli v praxi uvědomit, jak moc se naše fantazie, názory nebo představy mohou lišit a že tyto odlišnosti nutně nemusí být překážkou ale naopak výhodou v případě, že se všichni rozhodneme spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Cílem první, praktické části projektu tedy bylo, aby děti na jednom konkrétním příkladu lépe pochopily, že každý člověk je jedinečný a že právě v jedinečnosti tkví naše síla.

V rámci druhé a třetí části projektu pak žáci pod vedením lektorů HWPL i vyučujících ZŠ Ivančice dostali příležitost diskutovat o tom, jak by mohli být vůči sobě navzájem ohleduplnější a tolerantnější. Součástí pak byla také debata zaměřená na to, jak posílit vzájemnou důvěru.

Projekt byl lektory HWPL koncipován tak, aby účastníci mírového vzdělávání začali přemýšlet nad tím, jak důležité je brát ohledy na ostatní a respektovat každého jednotlivce. Projekt je tedy velmi vhodným nástrojem i v rámci prevence a boje proti šikaně, která je v dětských kolektivech velmi častým a závažným problémem. Podle nedávného průzkumu chodí do školy rádo jen okolo 68 procent českých dětí. Podle odborníků toto nelichotivé číslo souvisí právě s mírou šikany na českých školách. Ta patří k nejvyšším v Evropě. Zkušenost s šikanou potvrdilo v posledním velkém průzkumu z roku 2015 okolo 25 procent českých žáků. Průměr zemí OECD přitom činí necelých 19 procent. 

Projekty, které ve školách otevírají témata, jako je tolerance, respekt k odlišnostem či absence základních hodnot ve společnosti, jsou tedy velmi důležitým nástrojem, jenž může přispět k pozitivním změnám nejen na školách samotných ale i v české společnosti. A toho jsou si vědomi i samotní vyučující, kteří se workshopu HWPL účastnili: „Líbilo se mi to. Bylo to pro mě něco úplně jiného a nového. Očekávala jsem, že se děti budou hádat, ale nestalo se tak. Naopak se spolu s vámi zapojily do aktivit. Překvapilo mě, že si k sobě našly cestu.“

Kultura míru není vrozená. Kultuře míru se musíme učit. HWPL věří, že pokud se naučíme předcházet konfliktům a pronásledování na té nejzákladnější úrovni – při komunikaci s lidmi, kteří nás obklopují – můžeme předcházet konfliktům také na celospolečenské či dokonce globální úrovni.

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte:


PR oddělení HWPL
public.relations@hwpl.cz