Mírové vzdělávaní do škol poprvé na Slovensku

Mírové vzdělávaní do škol poprvé na Slovensku

Dne 10. 3. 2022 proběhl na Slovensku vůbec poprvé workshop, který je součástí projektu organizace HWPL zaměřeného na mírové vzdělávání na základních a středních školách. Lektoři z oddělení mírového vzdělávání se vypravili na Soukromé gymnázium a základní školu v Bratislavě, kde se žákům ve věku od 12 do 13 let pokusili prostřednictvím různých aktivit a scének přiblížit hodnoty a principy míru.

Lektoři HWPL workshop rozdělili do několika klíčových částí. Nejprve se děti z pozice diváků podívaly na přibližně desetiminutovou divadelní scénku. V ní si členové našeho týmu zahráli na spisovatele, kteří na Slovensko přijeli, aby o něm napsali knihu a žáci se stali jejich průvodci.

Následovalo vzájemné představení, kdy děti charakterizovaly nejen samy sebe ale i zemi, ve které žijí. Postupně se pak pomocí obrázkové hry dotkly různých oblastí života na Slovensku, jako jsou zvířata, rostliny, přírodní bohatství, tradice, hudba, slavné osobnosti nebo třeba architektonické památky. Workshop byl zakončen aktivitou, při které si žáci mohli uvědomit, že právě oni sami jsou skutečným dědictvím, a to i tím, že jsou schopni svou zemi velmi dobře charakterizovat.

Cílem projektu jako celku je, aby studenti pochopili svou vlastní hodnotu, vliv a roli ve společnosti a aby zjistili, že i oni mohou mít naději v lepší budoucnost a život v zemi, kde je možný pokoj a mír. Workshop reaguje na současnou situaci, kdy slovenští studenti nevěří v pozitivní změny na Slovensku a nemají motivaci cokoliv měnit.

Projekt je, alespoň co se týče tématu, na Slovensku velmi aktuální. Z údajů tamního ministerstva školství z roku 2018 totiž vyplývá, že až 17 % uchazečů o vysokoškolské studium odchází studovat na univerzity v zahraničí. Jedná se přitom ve většině případů o studenty s výbornými studijními výsledky. Například více než polovina nejúspěšnějších slovenských maturantů z matematiky pokračuje ve studiu na zahraniční vysoké škole. Slovenské univerzity tak ve velkém přicházejí o vzdělanostní elitu. V rámci zemí OECD má Slovensko dokonce druhý nejvyšší podíl studentů v zahraničí.

 

PR oddělení HWPL
public.relations@hwpl.cz

Foto