Kampaň mírového dopisu

MÍROVÝ DOPIS

Staňte se prosím poslem míru a podělte se o potřebu Deklarace míru a zastavení války (DPCW) s vedoucími představiteli na celém světě!

192

Zemí, které doručily
mírové dopisy

564 445

Účast na kampani Mírového dopisu
(On/Offline)

Píšeme mír, stačí jedna minuta.

Se současnými mezinárodními právními nástroji OSN je obtížné ukončit války. DPCW je mezinárodní právní nástroj o míru, který může zanechat svět míru jako dědictví pro budoucí generace. Podělte se prosím o potřebu DPCW s vedoucími představiteli na celém světě.

Síla k dosažení míru začíná v našich rukou.

Staňte se prosím poslem míru a napište mírový dopis.

Naléhavě žádáme o následující.

Spolupracujte s námi, aby mohla být DPCW zavedena a přijata OSN.

Podpořte prosím DPCW, aby mohla být rozvíjena jako právní nástroj míru.

Zašlete prosím své odpovědi na dopis o míru.