JEDEN HLAS

RUSKO A UKRAJINA PRO MÍR

2. listopadu, 18:30

Chvalská Stodola
Na Chvalské tvrzi 3103/7, Praha 20

REGISTRACE