HWPL ORIGINALS

GREAT LEGACY

DOKUMENTÁRNÍ FILM

14. října, 20:00-21:30

Velký sál v Městské knihovně v Praze
Mariánské náměstí 1, Praha 1

Filipínské Mindanao bylo v minulosti místem, kde probíhal válečný konflikt mezi křesťany a muslimy. Tento náboženský konflikt trval více než 40 let
a vyžádal si přes 120 000 obětí. 

24. ledna 2014 HWPL, IPYG a IWPG zprostředkovaly podepsání mírové dohody mezi hlavními představiteli obou znesvářených stran. Tento případ je tedy velmi unikátní a stojí za pozornost.

Do mírových iniciativ HWPL se po uzavření míru aktivně zapojily také sektory občanské společnosti, jako je školství, náboženství, mládež a ženy s cílem odstranit příčiny konfliktu a posílit hodnoty mírového rozvoje v zemi.

Ukončení tohoto válečného konfliktu je velkou inspirací pro ukončení válečných nepokojů, které se i v dnešní době ve světě odehrávají.

40 let války.

120 000 obětí.

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH O TOM, JAK VÍRA V DOBRO A MÍR MŮŽE UKONČIT I SEBEKRVAVĚJŠÍ KONFLIKT.

REGISTRACE