Česká pobočka HWPL uspořádala při příležitosti sedmého výročí vzniku Deklarace míru a ukončení válek výstavu Power of My Action


V Praze, 20. 3. 2023

Česká pobočka mezinárodní mírové organizace HWPL uspořádala v sobotu 18. března 2023 v KD Mlejn, na Praze 5 událost věnovanou sedmému výročí vzniku Deklarace míru a ukončení válek, DPCW. Konference, která byla vůbec první veřejnou událostí pobočky v letošním roce, se zúčastnila řada významných hostů, včetně politiků, vzdělavatelů, náboženských představitelů nebo novinářů. Součástí události byla i výstava s názvem „Power of My Action“ („Síla mého činu“), kterou tvořila díla českých i ukrajinských umělců.

Výstava fotografií a kreseb byla s ohledem na časovou osu rozdělena na tři hlavní části: minulost, přítomnost a budoucnost. Sekce minulost zachycuje hrůzy válečných konfliktů, jako je první a druhá světová válka nebo válka na Ukrajině. Přítomnost vyobrazuje to, jak hrozivé dopady mohou mít světové konflikty na lidské životy v případě, že bude veřejnost i nadále lhostejná k mírovým iniciativám. Třetí část – budoucnost – pak naznačuje, jak by svět mohl vypadat, pokud by lidé aktivněji usilovali o změnu, jako tomu bylo i v případě pádu Berlínské zdi nebo sametové revoluce v ČR a na Slovensku na sklonku minulého tisíciletí.

Své kresby organizátorům akce poskytli i ukrajinští umělci, které ruská invaze na Ukrajinu vyhnala z jejich domovů a zajímavým doplněním sobotního programu bylo také vystoupení českých a ukrajinských studentů HAMU (Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze).

 Výstava, stejně jako celá událost, zároveň návštěvníkům poskytla možné odpovědi na to, jak vytvořit svět bez válek. Jednou z nich je i implementace Deklarace míru a ukončení válek (Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW), kterou pod vedením HWPL vypracoval „Mírový výbor pro mezinárodní právo“ složený z renomovaných odborníků na mezinárodní právo z celého světa. Listina o 10 článcích a 38 odstavcích vyhlášená 14. března 2016 byla vytvořena tak, aby vhodným způsobem reformovala současný mezinárodní právní řád ustanovený OSN, který v mnoha ohledech selhává.

 „Podpora mírových aktivit má být důležitou prioritou Evropy a všech světových společenství. Setkání mladých lidí nad deklarací míru přináší obrovskou naději, že nové koncepty a vize směrem ke světovým lídrům a organizacím mají v budoucnu šanci přinést skutečnou globální změnu. Deklarace míru přináší konkrétní vizi k inovaci Světové organizace národů, která je nutná. Osobně si myslím, že tato deklarace by se v následujících měsících měla stát hlavní prioritou diskuze na půdě OSN,“ uvedl po skončení události zakladatel platformy Inovace Republiky, Robin Čumpelík.

Česká pobočka HWPL návštěvníkům prostřednictvím maleb, fotografií a dalšího doprovodného programu představila také možnosti, jak se do mírového aktivismu mohou zapojit i oni sami. Příkladem jsou různé mírové konference, pochod míru (tzv. Peace Walk), mírové vzdělávání na školách nebo dobrovolnictví zaměřené na ukrajinské uprchlíky, které HWPL v současnosti realizuje přímo na území ČR.

„Pro mě bylo skutečně klíčovým bodem dnešního programu mírové vzdělávání. Všude tam, kde je možné šířit mír – na školách i v rodinách – bychom se měli učit tomu, jak můžeme žít v harmonii a jak můžeme řešit obtížné situace mírovou cestou. Jen tak pochopíme, jak můžeme jednat odlišným způsobem a jak nakonec můžeme přinést mír do celého světa,“ ocenil Deklaraci míru a ukončení válek jeden z řečníků Anton Krasnov.

Vernisáž výstavy Power of My Action (Síla mého činu) navazuje na putovní výstavu „Síla mého hlasu“, kterou HWPL v roce 2022 uspořádala v Senátu ČR a také na třech středních školách.

Výročí vzniku Deklarace míru a ukončení válek si minulý týden 14. a 19. března připomínaly i pobočky HWPL v zahraniční. Konference z názvem: „Institucionální mír: Posílení komunikace pro budování důvěry“ se zúčastnili představitelé 41 zemích z Afriky, Evropy, Severní Ameriky a Asie. Událost, na které řečníci diskutovali o předcházení, mediaci a řešení konfliktů, si nenechalo ujít okolo 7 000 lidí z různých sektorů společnosti, včetně oblasti politiky, práva, náboženství, vzdělávání, médií, či ženských a mládežnických organizací.

Konference se zúčastnil i jeden ze spoluautorů DPCW, Nazrul Islám, který působí jako předseda Katedry mezinárodního práva na univerzitě v bangladéšské metropoli Dháce:

„Cílem této deklarace, která se skládá z 10 článků a 38 odstavců, je obnovit ducha, který byl přítomen při zakládání OSN a dosáhnout udržitelného míru skrze prosazování univerzálních hodnot světového společenství. DPCW obsahuje poselství o světě bez válek, míru mezi národy a společnostmi – poselství o přátelských vztazích, prosperitě a štěstí. Je to velice jednoduché poselství, se kterým se může ztotožnit každý.“

Se svým projevem vystoupil i předseda mezinárodní mírové organizace HWPL, Lee Man-hee.

Míru nemůže docílit každý sám. Pokud budeme všichni společně žít v jednotě, nebude už docházet k žádným válkám ani konfliktům. Je řečeno: ’Miluj svého bližního jako sebe sama’. Válka zmizí pouze tehdy, když bude existovat vzájemná láska. Současné mezinárodní právo nedokáže válce zabránit. Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN právě teď vede válku. DPCW vznikla proto, aby obnovila nefunkční mezinárodní právo a odstranila konflikty. Právě teď nastal čas dosáhnout míru. Stejně jako lidé studují, aby něco dokázali vytvořit, je také potřeba se doma i ve škole učit tomu, jak vytvořit mír. Pokud se změní srdce lidí, vznikne i lepší svět.“

Na události připomínající vznik Deklarace míru a ukončení válek byl zároveň ustanoven akční plán na podporu míru na Ukrajině. Účastníci z více než 100 zemí světa napsali tzv. „Mírové dopisy“, v nichž odsoudili ruskou invazi na Ukrajinu coby porušení mezinárodního práva a apelovali jejich prostřednictvím na ruského prezidenta Putina, aby stáhl své jednotky z ukrajinského území. Všechny tyto dopisy budou shromážděny a následně odeslány na Ukrajinu, kde se stanou součástí nově postaveného mírového památníku.

PR oddělení HWPL

public.relations@hwpl.cz